Nielegalne oprogramowanie blokuje eksport do USA

   W ubiegłym tygodniu prokurator generalny stanu Kalifornia wszczął postępowanie przeciwko zagranicznym producentom odzieży sprzedawanej na obszarze tego stanu. Azjatyccy producenci są podejrzewani o łamanie zasad uczciwej konkurencji poprzez wykorzystywanie nielicencjonowanego oprogramowania w procesie produkcyjnym. Jeśli pozew okaże się zasadny, firmy będą musiały liczyć się z wysoką grzywną.

   Pozew został złożony trzy miesiące po tym jak prokurator generalny stanu Massachusetts, wszczął postępowanie przeciwko tajlandzkiej firmie przetwórczej, która eksportowała swoje wyroby do Stanów Zjednoczonych. Firma została oskarżona o nieuczciwą konkurencję z lokalnymi przedsiębiorstwami, gdyż korzystała z nielegalnego oprogramowania. Na podstawie zawartej ugody, firma ma zapłacić grzywnę i zobowiązać się do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania.

   Działania mające na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji wynikającej z wykorzystywania nielegalnego oprogramowania nabrały tempa, gdy w 2011 roku stany Washington i Luizjana wprowadziły nowe regulacje z zakresu prawa konkurencji. Nowy trend w amerykańskim ustawodawstwie spotkał się z dużym międzynarodowym zainteresowaniem. Po raz pierwszy egzekwowanie prawa konkurencji na obszarze USA znalazło się bowiem w gestii stanowych prokuratorów generalnych. Przykłady z Massachusetts i Kalifornii mogą zachęcić prokuratorów z innych stanów do podjęcia podobnych działań mających na celu przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych przedsiębiorstw eksportujących swoje produkty do USA.

   Polscy eksporterzy powinni liczyć się z koniecznością przeprowadzenia audytu oprogramowania w swoich przedsiębiorstwach. Amerykańskie firmy mogą bowiem wystąpić do swoich zagranicznych partnerów handlowych o gwarancje dotyczące nienaruszania praw autorskich do oprogramowania na etapie produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży. Polskie przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem na rynek amerykański powinny więc posiadać aktualną informację o oprogramowaniu zainstalowanym w firmowej sieci, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych.

   Wszyscy przedsiębiorcy eksportujący do USA muszą być świadomi potencjalnego ryzyka prawnego, jakie grozi im, jeśli wykorzystują program komputerowy niezgodnie z zasadami i licencją oprogramowania. Oprócz ryzyka związanego z utratą wiarygodności u kontrahentów, nieodpowiednie zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie niesie ze sobą również ryzyko utraty dużego rynku zbytu.