Data publikacji: 11-07-2019

Relacja filmowa z RM’ 2019

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego konferencję nt. materiałów odniesienia – RM’ 2019. Wydarzenie miało na celu wparcie rozwoju polskiego rynku usług – produkcji materiałów odniesienia, zgodnej z wymaganiami normy ISO 17034 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia” oraz przybliżenie szerokiemu gronu zainteresowanych stron zagadnienia dotyczącego akredytacji producentów materiałów odniesienia.

- W chwili obecnej posiadamy jednego akredytowanego producenta materiałów odniesienia i bardzo nam zależy na tym, aby ta liczba akredytowanych organizacji była większa. Celem, który chcemy osiągnąć jest bycie sygnatariuszem porozumienia o uznawaniu wyników akredytowanych na arenie europejskiej i międzynarodowej. – powiedziała dyrektor PCA, Lucyna Olborska.

W spotkaniu wzięło udział około 150 osób z całej Polski, w tym głównie przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, akredytowanych laboratoriów i auditorzy współpracujący
z PCA.

Film można pobrać na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Gx4whtSQDPQ

***
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.2019 poz.544). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93).

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie: www.pca.gov.pl

Źródło: https://www.pca.gov.pl/  
Zobacz również:

Pomoc

Jeżeli nie znalazłes poszukiwanego produktu, firmy, usługi lub wyniki wyszukiwarki nie są dla Ciebie satysfakcjonujące to napisz do nas czego szukasz lub potrzebujesz. Wyślemy twoje zapytanie bezpośrednio do zainteresowanych firm.

Napisz do nas

X

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.